Telefoon: 06-43419022
Email:       info@darkoonderhoudsbedrijf.nlDarko Onderhoudsbedrijf V.O.F. | Aanbouw

Door het plaatsen van een serre of aanbouw kunt u op een voordeling wijze uw huis vergroten. In veel gevallen is een aanbouw zelfs vergunning-vrij zodat er geen papierrompslomp hoeft plaats te vinden en de serre snel gebouwd kan worden. Voorwaarde is dat de aanbouw binnen bepaalde maten blijft en ten dienste staan van het woongenot of algemeen nut. Vergunningvrij bouwen aan of bij bedrijfsgebouwen, monumenten en/of bouwwerken die vallen onder een beschermd stads- of dorpsgezicht is helaas niet toegestaan. Voor een vergunningvrije aanbouw hoeft u dus niet naar de gemeente en welstandstoetsing is ook niet nodig. Maar de gemeente kan bouwwerken die slecht in de omgeving of bij het pand passen wel afkeuren en dan een welstandtoetsing eisen. U doet er daarom verstandig aan een bouwbedrijf met ervaring in te schakelen. Dat ook in
verband met de technische eisen die aan een bouwwerk worden gesteld.

U kunt deze eisen terugvinden in het bouwbesluit, de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen. Wij stellen de buren op de hoogte, zodat er geen overlast veroorzaakt kan worden. Verzorgen van een bouwtekening kunt u aan ons overlaten. Heeft u al een bouwtekening ? Dan kunnen wij de werkzaamheden volgens deze planning verrichten.

Onze offerte zal worden gebaseerd op een bouwtekening waardoor er duidelijkheid ontstaat wat u krijgt voor uw geld.

Darko Onderhoudsbedrijf geeft u een heldere prijsopgave.